Số 2 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tài khoản
Mật khẩu
 

VUI HÈ TÌNH NGUYỆN - TIẾP LỬA ĐIỆN BIÊN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian: 26-10-2013

Ngày 09/10/2013, Công đoàn giáo dục Hồng Bàng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014. Tham dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo LĐLĐ thành phố; CĐGD Hải Phòng; đại biểu lãnh đạo LĐLĐ quận Hồng Bàng; Chủ tịch Hội cựu Giáo chức, Hội Khuyến học; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đồng chí bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, CTCĐ các trường MN, TH, THCS trong quận tham dự.

PHÒNG GD & ĐT QUẬN HỒNG BÀNG

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian: 26-10-2013

Ngày 09/10/2013, Công đoàn giáo dục Hồng Bàng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014. Tham dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo LĐLĐ thành phố; CĐGD Hải Phòng; đại biểu lãnh đạo LĐLĐ quận Hồng Bàng; Chủ tịch Hội cựu Giáo chức, Hội Khuyến học; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đồng chí bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, CTCĐ các trường MN, TH, THCS trong quận tham dự.